Tjärvatten (Tar-Water)

Tjärvatten

En kall infusion av tjära i vatten, tidigare betraktad som ett botemedel. (Webster, 3d red)

Förklaring på engelska

A cold infusion of tar in water, formerly regarded as a cure-all. (Webster, 3d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tar Water

Svensk term Tjärvatten
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tar Water
Engelsk term Tar-Water
MESH ID D018725

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.