Tobaksindustri (Tobacco Industry)

Tobaksindustri

Det sammanlagda företaget lantbruk, tillverkning, och distribution relaterad till tobak och tobaksprodukter.

Förklaring på engelska

The aggregate business enterprise of agriculture, manufacture, and distribution related to tobacco and tobacco-derived products.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Industry, Tobacco; Industries, Tobacco; Tobacco Industries

Svensk term Tobaksindustri
Synonym på svenska
Synonym på engelska Industry, Tobacco; Industries, Tobacco; Tobacco Industries
Engelsk term Tobacco Industry
MESH ID D019460

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.