Tombusviridae (Tombusviridae)

Tombusviridae

En familj av RNA-växtvirus som infekterar dikotyledoner. Överföring sker huvudsakligen genom mekanisk ympning och genom förökningsväxtmaterial. Alla arter framkallar bildning av multivesikulära inklusionskroppar. Det finns minst åtta släkter: Aureusvirus, Avenavirus, CARMOVIRUS, Dianthovirus, Machlomovirus, Necrovirus, Panicovirus och TOMBUSVIRUS.

Förklaring på engelska

A family of RNA plant viruses infecting dicotyledons. Transmission is mainly by mechanical inoculation and through propagative plant material. All species elicit formation of multivesicular inclusion bodies. There are at least eight genera: Aureusvirus, Avenavirus, CARMOVIRUS, Dianthovirus, Machlomovirus, Necrovirus, Panicovirus, and TOMBUSVIRUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Avenavirus; Avenaviruses; Dianthovirus; Dianthoviruses; Machlomovirus; Machlomoviruses; Aureusvirus; Aureusviruses; Pelarspovirus; Pelarspoviruses; Olive Latent Virus 1; Panicovirus; Panicoviruses; Red clover necrotic mosaic virus; Umbravirus; Umbraviruses; Necrovirus; Necroviruses

Svensk term Tombusviridae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Avenavirus; Avenaviruses; Dianthovirus; Dianthoviruses; Machlomovirus; Machlomoviruses; Aureusvirus; Aureusviruses; Pelarspovirus; Pelarspoviruses; Olive Latent Virus 1; Panicovirus; Panicoviruses; Red clover necrotic mosaic virus; Umbravirus; Umbraviruses; Necrovirus; Necroviruses
Engelsk term Tombusviridae
MESH ID D019183

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.