Totipotenta stamceller (Totipotent Stem Cells)

Totipotenta stamceller

Enstaka celler som har potential att blankett [publikationstyp] en hel organism. De har kapacitet att specialisera sig i fosterhinnor och vävnader, embryot, och alla postembryoniska vävnader och organ. (Stamceller: En grundfärg [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Hälsa (USA); 2000 maj [citerad 2002 Apr 5]. Tillgänglig från: http://www.nih.gov/news/stemcell/primer.htm)

Förklaring på engelska

Single cells that have the potential to form an entire organism. They have the capacity to specialize into extraembryonic membranes and tissues, the embryo, and all postembryonic tissues and organs. (Stem Cells: A Primer [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Health (US); 2000 May [cited 2002 Apr 5]. Available from: http://www.nih.gov/news/stemcell/primer.htm)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell, Totipotent Stem; Cells, Totipotent Stem; Stem Cell, Totipotent; Totipotent Stem Cell; Stem Cells, Totipotent

Svensk term Totipotenta stamceller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell, Totipotent Stem; Cells, Totipotent Stem; Stem Cell, Totipotent; Totipotent Stem Cell; Stem Cells, Totipotent
Engelsk term Totipotent Stem Cells
MESH ID D039901

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.