Totiviridae (Totiviridae)

Totiviridae

En familj av RNA-virus som infekterar svampar och protozoer. Det finns tre släkter: TOTIVIRUS; GIARDIAVIRUS; och LEISHMANIAVIRUS.

Förklaring på engelska

A family of RNA viruses that infect fungi and protozoa. There are three genera: TOTIVIRUS; GIARDIAVIRUS; and LEISHMANIAVIRUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Totiviridae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Totiviridae
MESH ID D019196

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.