Totivirus (Totivirus)

Totivirus

Ett släkte av RNA-svampar virus i familj TOTIVIRIDAE. Några av virusen innehåller ytterligare satellit-RNA eller defekt RNA. Överföring sker under celldelning, sporogenes och cellfusion. Typen är Öljäst virus L-A.

Förklaring på engelska

A genus of RNA fungi viruses in the family TOTIVIRIDAE. Some of the viruses contain additional satellite RNA or defective RNA. Transmission occurs during cell division, sporogenesis and cell fusion. The type species is Saccharomyces cerevisiae virus L-A.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Totivirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Totivirus
MESH ID D019197

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.