Toxicitetstester (Toxicity Tests)

Toxicitetstester

En rad tester som används för att bestämma ett ämnes toxicitet för levande system. Dessa inkluderar tester på kliniska läkemedel, livsmedel, och miljöförorenande medel.

Förklaring på engelska

An array of tests used to determine the toxicity of a substance to living systems. These include tests on clinical drugs, foods, and environmental pollutants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tests, Toxicity; Test, Toxicity; Toxicity Test

Svensk term Toxicitetstester
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tests, Toxicity; Test, Toxicity; Toxicity Test
Engelsk term Toxicity Tests
MESH ID D018675

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.