Toxicodendron (Toxicodendron)

Toxicodendron

Ett släkte (tidigare en del av Rhus släktet) av buskar, vinstockar eller träd som ger en mycket allergiframkallande oleoresin som orsakar en svår kontaktdermatit (DERMATIT, TOXICODENDRON). De mest giftiga arterna är Toxicodendron vernix (gift sumac), T. diversilobum (gift ek) och T. radicans (Poison Ivy). T. vernicifera ger en användbar lack från vilken vissa enzymer (laccaser) erhålls.

Förklaring på engelska

A genus (formerly part of Rhus genus) of shrubs, vines, or trees that yields a highly allergenic oleoresin which causes a severe contact dermatitis (DERMATITIS, TOXICODENDRON). The most toxic species are Toxicodendron vernix (poison sumac), T. diversilobum (poison oak), and T. radicans (poison ivy). T. vernicifera yields a useful varnish from which certain enzymes (laccases) are obtained.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Toxicodendrons; Poison Sumac; Poison Sumacs; Sumacs, Poison; Sumac, Poison; Poison Ivy; Ivies, Poison; Poison Ivies; Ivy, Poison; Poison Oak; Oaks, Poison; Poison Oaks; Oak, Poison; Rhus toxicodendron; Rhus toxicodendrons; toxicodendron, Rhus

Svensk term Toxicodendron
Synonym på svenska
Synonym på engelska Toxicodendrons; Poison Sumac; Poison Sumacs; Sumacs, Poison; Sumac, Poison; Poison Ivy; Ivies, Poison; Poison Ivies; Ivy, Poison; Poison Oak; Oaks, Poison; Poison Oaks; Oak, Poison; Rhus toxicodendron; Rhus toxicodendrons; toxicodendron, Rhus
Engelsk term Toxicodendron
MESH ID D012251

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.