Toxikogenetik (Toxicogenetics)

Toxikogenetik

Studien av befintlig genetisk kunskap, och generering av nya genetiska data, för att förstå och därmed undvika DRUG TOXICITET och negativa effekter från giftiga ämnen från miljö.

Förklaring på engelska

The study of existing genetic knowledge, and the generation of new genetic data, to understand and thus avoid DRUG TOXICITY and adverse effects from toxic substances from the environment.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Toxicogenomics

Svensk term Toxikogenetik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Toxicogenomics
Engelsk term Toxicogenetics
MESH ID D043922

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.