Transduodenal sfinkterektomi (Transduodenal Sphincterotomy)

Transduodenal sfinkterektomi

Kirurgiskt snitt av Oddis sfinkter vid hantering av gemensamma gallgångssjukdomar (t ex CHOLEDOCHOLITIASIS; och SFINKTER AV ODDI-DYSFUNKTION).

Förklaring på engelska

Surgical incision of the SPHINCTER OF ODDI in the management of COMMON BILE DUCT DISEASES (e.g., CHOLEDOCHOLITHIASIS; and SPHINCTER OF ODDI DYSFUNCTION).

Synonym, svenska: Transduodenal sfinkterplastik

Synonym, engelska: Transduodenal Sphincterotomies; Transduodenal Sphincterotomy; Sphincterotomy, Transhepatic; Transhepatic Sphincterotomies; Transhepatic Sphincterotomy; Sphincteroplasty, Transduodenal; Transduodenal Sphincteroplasties; Transduodenal Sphincteroplasty; Sphincteroplasty, Transhepatic; Transhepatic Sphincteroplasties; Transhepatic Sphincteroplasty

Svensk term Transduodenal sfinkterektomi
Synonym på svenska Transduodenal sfinkterplastik
Synonym på engelska Transduodenal Sphincterotomies; Transduodenal Sphincterotomy; Sphincterotomy, Transhepatic; Transhepatic Sphincterotomies; Transhepatic Sphincterotomy; Sphincteroplasty, Transduodenal; Transduodenal Sphincteroplasties; Transduodenal Sphincteroplasty; Sphincteroplasty, Transhepatic; Transhepatic Sphincteroplasties; Transhepatic Sphincteroplasty
Engelsk term Transduodenal Sphincterotomy
MESH ID D013105

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.