Transfer rna (Arg transfer rna)

Transfer rna

Ett överförings-RNA som är specifikt för att transportera arginin till platser på ribosomer som förberedelse för proteinsyntes.

Förklaring på engelska

A transfer RNA which is specific for carrying arginine to sites on the ribosomes in preparation for protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transfer RNA, Arg; Arg Transfer RNA; RNA, Arg Transfer; tRNA(Arg); tRNAArg; Arginine-Specific tRNA; Arginine Specific tRNA; tRNA, Arginine-Specific

Svensk term Transfer rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transfer RNA, Arg; Arg Transfer RNA; RNA, Arg Transfer; tRNA(Arg); tRNAArg; Arginine-Specific tRNA; Arginine Specific tRNA; tRNA, Arginine-Specific
Engelsk term Arg transfer rna
MESH ID D012347

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.