Transfer rna (Cys transfer rna)

Transfer rna

Ett överförings-RNA som är specifikt för att transportera cystein till platser på ribosomer som förberedelse för proteinsyntes.

Förklaring på engelska

A transfer RNA which is specific for carrying cysteine to sites on the ribosomes in preparation for protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transfer RNA, Cys; Cys Transfer RNA; RNA, Cys Transfer; tRNA(Cys); tRNACys; Cysteine-Specific tRNA; Cysteine Specific tRNA; tRNA, Cysteine-Specific

Svensk term Transfer rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transfer RNA, Cys; Cys Transfer RNA; RNA, Cys Transfer; tRNA(Cys); tRNACys; Cysteine-Specific tRNA; Cysteine Specific tRNA; tRNA, Cysteine-Specific
Engelsk term Cys transfer rna
MESH ID D012350

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.