Transfer rna (Gln transfer rna)

Transfer rna

Ett överförings-RNA som är specifikt för att transportera glutamin till platser på ribosomer som förberedelse för proteinsyntes.

Förklaring på engelska

A transfer RNA which is specific for carrying glutamine to sites on the ribosomes in preparation for protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transfer RNA, Gln; Gln Transfer RNA; RNA, Gln Transfer; tRNA(Gln); tRNAGln; Glutamine-Specific tRNA; Glutamine Specific tRNA; tRNA, Glutamine-Specific

Svensk term Transfer rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transfer RNA, Gln; Gln Transfer RNA; RNA, Gln Transfer; tRNA(Gln); tRNAGln; Glutamine-Specific tRNA; Glutamine Specific tRNA; tRNA, Glutamine-Specific
Engelsk term Gln transfer rna
MESH ID D012351

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.