Transfer rna (His transfer rna)

Transfer rna

Ett överförings-RNA som är specifikt för att transportera histidin till ställen på ribosomer som förberedelse för proteinsyntes.

Förklaring på engelska

A transfer RNA which is specific for carrying histidine to sites on the ribosomes in preparation for protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Histidine-Specific tRNA; Histidine Specific tRNA; tRNA, Histidine-Specific; tRNAHis; tRNA(His); Transfer RNA, His; His Transfer RNA; RNA, His Transfer

Svensk term Transfer rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Histidine-Specific tRNA; Histidine Specific tRNA; tRNA, Histidine-Specific; tRNAHis; tRNA(His); Transfer RNA, His; His Transfer RNA; RNA, His Transfer
Engelsk term His transfer rna
MESH ID D012354

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.