Transfer rna (Leu transfer rna)

Transfer rna

Ett överförings-RNA som är specifikt för att transportera leucin till platser på ribosomer som förberedelse för proteinsyntes.

Förklaring på engelska

A transfer RNA which is specific for carrying leucine to sites on the ribosomes in preparation for protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transfer RNA, Leu; Leu Transfer RNA; RNA, Leu Transfer; tRNA(Leu); tRNALeu; Leucine-Specific tRNA; Leucine Specific tRNA; tRNA, Leucine-Specific

Svensk term Transfer rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transfer RNA, Leu; Leu Transfer RNA; RNA, Leu Transfer; tRNA(Leu); tRNALeu; Leucine-Specific tRNA; Leucine Specific tRNA; tRNA, Leucine-Specific
Engelsk term Leu transfer rna
MESH ID D012356

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.