Transfer rna (Met transfer rna)

Transfer rna

Ett överförings-RNA som är specifikt för att transportera metionin till platser på ribosomer. Under initiering av proteinsyntes binder tRNA (f) Met i prokaryotiska celler och tRNA (i) Met i eukaryota celler till startkodonet (CODON, INITIATOR).

Förklaring på engelska

A transfer RNA which is specific for carrying methionine to sites on the ribosomes. During initiation of protein synthesis, tRNA(f)Met in prokaryotic cells and tRNA(i)Met in eukaryotic cells binds to the start codon (CODON, INITIATOR).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: tRNAMet; tRNA(Met); Methionine-Specific tRNA; Methionine Specific tRNA; tRNA, Methionine-Specific; Transfer RNA, Met; Met Transfer RNA; RNA, Met Transfer; RNA, Transfer, Initiator; Initiator tRNA; tRNA, Initiator; tRNA(m)Met; Methionine-Specific tRNAm; Methionine Specific tRNAm; tRNAm, Methionine-Specific; tRNA(f)Met; tRNA(i)Met

Svensk term Transfer rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska tRNAMet; tRNA(Met); Methionine-Specific tRNA; Methionine Specific tRNA; tRNA, Methionine-Specific; Transfer RNA, Met; Met Transfer RNA; RNA, Met Transfer; RNA, Transfer, Initiator; Initiator tRNA; tRNA, Initiator; tRNA(m)Met; Methionine-Specific tRNAm; Methionine Specific tRNAm; tRNAm, Methionine-Specific; tRNA(f)Met; tRNA(i)Met
Engelsk term Met transfer rna
MESH ID D012358

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.