Transfer rna (Ser transfer rna)

Transfer rna

Ett överförings-RNA som är specifikt för att transportera serin till platser på ribosomer som förberedelse för proteinsyntes.

Förklaring på engelska

A transfer RNA which is specific for carrying serine to sites on the ribosomes in preparation for protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: tRNA(Ser); tRNASer; Transfer RNA, Ser; RNA, Ser Transfer; Ser Transfer RNA; Serine-Specific tRNA; Serine Specific tRNA; tRNA, Serine-Specific

Svensk term Transfer rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska tRNA(Ser); tRNASer; Transfer RNA, Ser; RNA, Ser Transfer; Ser Transfer RNA; Serine-Specific tRNA; Serine Specific tRNA; tRNA, Serine-Specific
Engelsk term Ser transfer rna
MESH ID D012362

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.