Transfer rna (Trp transfer rna)

Transfer rna

Ett överförings-RNA som är specifikt för att transportera tryptofan till platser på ribosomer som förberedelse för proteinsyntes.

Förklaring på engelska

A transfer RNA which is specific for carrying tryptophan to sites on the ribosomes in preparation for protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: tRNA(Trp); Tryptophan-Specific tRNA; Tryptophan Specific tRNA; tRNA, Tryptophan-Specific; Transfer RNA, Trp; RNA, Trp Transfer; Trp Transfer RNA; TRNATrp

Svensk term Transfer rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska tRNA(Trp); Tryptophan-Specific tRNA; Tryptophan Specific tRNA; tRNA, Tryptophan-Specific; Transfer RNA, Trp; RNA, Trp Transfer; Trp Transfer RNA; TRNATrp
Engelsk term Trp transfer rna
MESH ID D012364

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.