Transgena självmordsgener (Suicide transgenic genes)

Transgena självmordsgener

Gener som används transgent, dvs med hjälp av genöverföringsteknik, för att framkalla celldöd.

Förklaring på engelska

Genes that are used transgenically, i.e., via GENE TRANSFER TECHNIQUES to induce CELL DEATH.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transgenic Suicide Genes; Transduced Suicide Genes; Suicide Transgenes; Suicide Transgene; Transgene, Suicide; Transgenes, Suicide; Suicide Genes, Transgenic; Gene, Transgenic Suicide; Genes, Transgenic Suicide; Suicide Gene, Transgenic; Transgenic Suicide Gene; Suicide Genes, Transduced; Gene, Transduced Suicide; Genes, Transduced Suicide; Suicide Gene, Transduced; Transduced Suicide Gene; Genes, Transgenic Apoptosis-Inducing; Apoptosis-Inducing Gene, Transgenic; Apoptosis-Inducing Genes, Transgenic; Gene, Transgenic Apoptosis-Inducing; Genes, Transgenic Apoptosis Inducing; Transgenic Apoptosis-Inducing Gene; Transgenic Apoptosis-Inducing Genes; Apoptosis-Inducing Transgenes; Apoptosis Inducing Transgenes; Apoptosis-Inducing Transgene; Transgene, Apoptosis-Inducing; Transgenes, Apoptosis-Inducing; Genes, Suicide, Metabolic, Transgenic; Transgenic Metabolic Suicide Genes

Svensk term Transgena självmordsgener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transgenic Suicide Genes; Transduced Suicide Genes; Suicide Transgenes; Suicide Transgene; Transgene, Suicide; Transgenes, Suicide; Suicide Genes, Transgenic; Gene, Transgenic Suicide; Genes, Transgenic Suicide; Suicide Gene, Transgenic; Transgenic Suicide Gene; Suicide Genes, Transduced; Gene, Transduced Suicide; Genes, Transduced Suicide; Suicide Gene, Transduced; Transduced Suicide Gene; Genes, Transgenic Apoptosis-Inducing; Apoptosis-Inducing Gene, Transgenic; Apoptosis-Inducing Genes, Transgenic; Gene, Transgenic Apoptosis-Inducing; Genes, Transgenic Apoptosis Inducing; Transgenic Apoptosis-Inducing Gene; Transgenic Apoptosis-Inducing Genes; Apoptosis-Inducing Transgenes; Apoptosis Inducing Transgenes; Apoptosis-Inducing Transgene; Transgene, Apoptosis-Inducing; Transgenes, Apoptosis-Inducing; Genes, Suicide, Metabolic, Transgenic; Transgenic Metabolic Suicide Genes
Engelsk term Suicide transgenic genes
MESH ID D041722

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.