Transgener (Transgenes)

Transgener

Gener som introduceras i en organism med hjälp av GENÖVERFÖRINGSTEKNIKER.

Förklaring på engelska

Genes that are introduced into an organism using GENE TRANSFER TECHNIQUES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transgene; Recombinant Transgenes; Recombinant Transgene; Transgene, Recombinant; Transgenes, Recombinant

Svensk term Transgener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transgene; Recombinant Transgenes; Recombinant Transgene; Transgene, Recombinant; Transgenes, Recombinant
Engelsk term Transgenes
MESH ID D019076

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.