Transkriptionsfaktor AP-1 (Transcription Factor AP-1)

Transkriptionsfaktor AP-1

Ett multiproteinkomplex bestående av produkterna av c-jun och c-fos proto-onkogener. Dessa proteiner måste dimerisera för att binda till AP-1-igenkänningsstället, även känt som det TPA-responsiva elementet (TRE). AP-1 kontrollerar både basal och inducerbar transkription av flera gener.

Förklaring på engelska

A multiprotein complex composed of the products of c-jun and c-fos proto-oncogenes. These proteins must dimerize in order to bind to the AP-1 recognition site, also known as the TPA-responsive element (TRE). AP-1 controls both basal and inducible transcription of several genes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transcription Factor AP 1; AP-1 Enhancer-Binding Protein; Enhancer-Binding Protein, AP-1; AP-1; Activator Protein-1; Activator Protein 1; AP-1 Enhancer Binding Protein; AP 1 Enhancer Binding Protein

Svensk term Transkriptionsfaktor AP-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transcription Factor AP 1; AP-1 Enhancer-Binding Protein; Enhancer-Binding Protein, AP-1; AP-1; Activator Protein-1; Activator Protein 1; AP-1 Enhancer Binding Protein; AP 1 Enhancer Binding Protein
Engelsk term Transcription Factor AP-1
MESH ID D018808

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.