Transposonresolvaser (Transposon Resolvases)

Transposonresolvaser

Rekombinaser som involverade i förökningen av DNA TRANSPOSONS. De binder till transposonsekvenser som finns på två olika platser längs samma DNA-sträcka och tar dem i närheten. Enzymerna katalyserar sedan dubbelsträngspaltningen, utbyte av dubbla strängar och återförening av DNA-helixer så att DNA-transposonen formas till en cirkulär PLASMID.

Förklaring på engelska

Recombinases that involved in the propagation of DNA TRANSPOSONS. They bind to transposon sequences found at two different sites along the same stretch of DNA and bring them into close proximity. The enzymes then catalyze the double strand cleavage, exchange of double strands and rejoining of DNA helices so that the DNA transposon is formed into a circular PLASMID.

Synonym, svenska: TnpR-protein

Synonym, engelska: Resolvases, Transposon; TnpR Protein

Svensk term Transposonresolvaser
Synonym på svenska TnpR-protein
Synonym på engelska Resolvases, Transposon; TnpR Protein
Engelsk term Transposon Resolvases
MESH ID D045564

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.