Tredimensionell ekokardiografi (Three-Dimensional Echocardiography)

Tredimensionell ekokardiografi

Ekokardiografi som förstärkts genom tillägg av en djupdimension till den traditionella tvådimensionella bildåtergivningen. Tekniken beskrevs för första gången 1961, men togs inte i bruk som en ekokardiografimetod förrän 1974.

Förklaring på engelska

Echocardiography amplified by the addition of depth to the conventional two-dimensional ECHOCARDIOGRAPHY visualizing only the length and width of the heart. Three-dimensional ultrasound imaging was first described in 1961 but its application to echocardiography did not take place until 1974. (Mayo Clin Proc 1993;68:221-40)

Synonym, svenska: 3-D ekokardiografi; 3D-ekokardiografi

Synonym, engelska: Echocardiography, Three Dimensional; Echocardiography, 3D; Three-Dimensional Echocardiography; Echocardiographies, Three-Dimensional; Three Dimensional Echocardiography; Three-Dimensional Echocardiographies; 3D Echocardiography; 3D Echocardiographies; Echocardiographies, 3D; 3-D Echocardiography; 3 D Echocardiography; 3-D Echocardiographies; Echocardiographies, 3-D; Echocardiography, 3-D; Echocardiography, 3 D

Svensk term Tredimensionell ekokardiografi
Synonym på svenska 3-D ekokardiografi; 3D-ekokardiografi
Synonym på engelska Echocardiography, Three Dimensional; Echocardiography, 3D; Three-Dimensional Echocardiography; Echocardiographies, Three-Dimensional; Three Dimensional Echocardiography; Three-Dimensional Echocardiographies; 3D Echocardiography; 3D Echocardiographies; Echocardiographies, 3D; 3-D Echocardiography; 3 D Echocardiography; 3-D Echocardiographies; Echocardiographies, 3-D; Echocardiography, 3-D; Echocardiography, 3 D
Engelsk term Three-Dimensional Echocardiography
MESH ID D019560

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.