Trietylenfosforamid (Triethylenephosphoramide)

Trietylenfosforamid

En insektskemosterilant och ett antineoplastiskt medel.

Förklaring på engelska

An insect chemosterilant and an antineoplastic agent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: TEPA

Svensk term Trietylenfosforamid
Synonym på svenska
Synonym på engelska TEPA
Engelsk term Triethylenephosphoramide
MESH ID D013721

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.