Trigeminusganglion (Trigeminal Ganglion)

Trigeminusganglion

Den semilunarformade ganglionen som innehåller ursprungscellerna för de flesta av de sensoriska fibrerna i trigeminusnerv. Det är beläget i den durala klyftan på hjärnytan av den petrous delen av tinningbenet och avger oftalmisk, maxillary, och en del av mandibulära nerver.

Förklaring på engelska

The semilunar-shaped ganglion containing the cells of origin of most of the sensory fibers of the trigeminal nerve. It is situated within the dural cleft on the cerebral surface of the petrous portion of the temporal bone and gives off the ophthalmic, maxillary, and part of the mandibular nerves.

Synonym, svenska: Ganglion trigeminale; Gasserian ganglion

Synonym, engelska: Ganglion, Trigeminal; Trigeminal Ganglions; Gasserian Ganglion; Ganglion, Gasserian; Trigeminal Ganglia; Ganglia, Trigeminal; Trigeminal Ganglias; Gasser’s Ganglion; Ganglion, Gasser’s; Gasser Ganglion; Gassers Ganglion; Semilunar Ganglion; Ganglion, Semilunar; Semilunar Ganglions

Svensk term Trigeminusganglion
Synonym på svenska Ganglion trigeminale; Gasserian ganglion
Synonym på engelska Ganglion, Trigeminal; Trigeminal Ganglions; Gasserian Ganglion; Ganglion, Gasserian; Trigeminal Ganglia; Ganglia, Trigeminal; Trigeminal Ganglias; Gasser’s Ganglion; Ganglion, Gasser’s; Gasser Ganglion; Gassers Ganglion; Semilunar Ganglion; Ganglion, Semilunar; Semilunar Ganglions
Engelsk term Trigeminal Ganglion
MESH ID D012668

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.