Trikuspidalatresi (Tricuspid Atresia)

Trikuspidalatresi

Frånvaro av öppningen mellan HÖGER ATRIUM och HÖGER VENTRIKEL, med närvaron av en förmaksdefekt genom vilken all systemisk venös återgång når vänster hjärta. Som ett resultat finns det vänster ventrikulär hypertrofi (HYPERTROFI, VÄNSTER VENTRIKULÄR) eftersom höger ventrikel är frånvarande eller inte funktionell.

Förklaring på engelska

Absence of the orifice between the RIGHT ATRIUM and RIGHT VENTRICLE, with the presence of an atrial defect through which all the systemic venous return reaches the left heart. As a result, there is left ventricular hypertrophy (HYPERTROPHY, LEFT VENTRICULAR) because the right ventricle is absent or not functional.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Atresias, Tricuspid; Tricuspid Atresias; Tricuspid Valve Atresia; Atresia, Tricuspid Valve; Atresias, Tricuspid Valve; Tricuspid Valve Atresias; Valve Atresia, Tricuspid; Valve Atresias, Tricuspid; Absent Right Atrioventricular Connection; Atresia, Tricuspid

Svensk term Trikuspidalatresi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Atresias, Tricuspid; Tricuspid Atresias; Tricuspid Valve Atresia; Atresia, Tricuspid Valve; Atresias, Tricuspid Valve; Tricuspid Valve Atresias; Valve Atresia, Tricuspid; Valve Atresias, Tricuspid; Absent Right Atrioventricular Connection; Atresia, Tricuspid
Engelsk term Tricuspid Atresia
MESH ID D018785

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.