tRNA-metyltransferaser (tRNA Methyltransferases)

tRNA-metyltransferaser

Enzymer som katalyserar S-adenosyl-L-metioninberoende metylering av ribonukleotidbaser inom en överförings-RNA-molekyl. EC 2.1.1.

Förklaring på engelska

Enzymes that catalyze the S-adenosyl-L-methionine-dependent methylation of ribonucleotide bases within a transfer RNA molecule. EC 2.1.1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Methyltransferases, tRNA; RNA Methylase; Methylase, RNA; RNA, Transfer, Methyltransferases; T RNA Methyltransferases; Methyltransferases, T RNA; RNA Methyltransferases, T; RNA Methylases; Methylases, RNA; tRNA Methyltransferase; Methyltransferase, tRNA

Svensk term tRNA-metyltransferaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Methyltransferases, tRNA; RNA Methylase; Methylase, RNA; RNA, Transfer, Methyltransferases; T RNA Methyltransferases; Methyltransferases, T RNA; RNA Methyltransferases, T; RNA Methylases; Methylases, RNA; tRNA Methyltransferase; Methyltransferase, tRNA
Engelsk term tRNA Methyltransferases
MESH ID D012359

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.