Trombocytglykoprotein GPIb-IX-komplex (Platelet Glycoprotein GPIb-IX Complex)

Trombocytglykoprotein GPIb-IX-komplex

Trombocytmembran glykoproteinkomplex som är viktigt för normal trombocytvidhäftning och koagulationsbildning vid platser för kärlskada. Den består av tre polypeptider, GPIb alfa, GPIb beta och GPIX. Glykoprotein Ib fungerar som en receptor för von Willebrand-faktor och för trombin. Medfödd brist på GPIB-ix-komplexet resulterar i Bernard-Soulier syndrom. Trombocytglykoproteinet GPV associerar med GPIB-ix och är också frånvarande i Bernard-Soulier syndrom.

Förklaring på engelska

Platelet membrane glycoprotein complex essential for normal platelet adhesion and clot formation at sites of vascular injury. It is composed of three polypeptides, GPIb alpha, GPIb beta, and GPIX. Glycoprotein Ib functions as a receptor for von Willebrand factor and for thrombin. Congenital deficiency of the GPIb-IX complex results in Bernard-Soulier syndrome. The platelet glycoprotein GPV associates with GPIb-IX and is also absent in Bernard-Soulier syndrome.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Platelet Glycoprotein GPIb IX Complex; Glycoprotein Ib-IX Complex; Glycoprotein Ib IX Complex; Platelet Membrane Glycoprotein Ib; Glycoprotein Ib; CD42c Antigens; Glycoprotein Ib beta; CD42c Antigen; Antigen, CD42c; Antigens, CD42c; CD42b Antigens; Antigens, CD42b; Glycoprotein Ib alpha; CD42b Antigen; Antigen, CD42b; Platelet Membrane Glycoprotein V; CD42d Antigen; Antigen, CD42d; CD42d Antigens; Antigens, CD42d; Platelet Membrane Glycoprotein IX; CD42a Antigens; Antigens, CD42a; Platelet Glycoprotein IX; CD42a Antigen; Antigen, CD42a

Svensk term Trombocytglykoprotein GPIb-IX-komplex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Platelet Glycoprotein GPIb IX Complex; Glycoprotein Ib-IX Complex; Glycoprotein Ib IX Complex; Platelet Membrane Glycoprotein Ib; Glycoprotein Ib; CD42c Antigens; Glycoprotein Ib beta; CD42c Antigen; Antigen, CD42c; Antigens, CD42c; CD42b Antigens; Antigens, CD42b; Glycoprotein Ib alpha; CD42b Antigen; Antigen, CD42b; Platelet Membrane Glycoprotein V; CD42d Antigen; Antigen, CD42d; CD42d Antigens; Antigens, CD42d; Platelet Membrane Glycoprotein IX; CD42a Antigens; Antigens, CD42a; Platelet Glycoprotein IX; CD42a Antigen; Antigen, CD42a
Engelsk term Platelet Glycoprotein GPIb-IX Complex
MESH ID D019038

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.