Trombocytmembranglykoprotein IIb (Platelet Membrane Glycoprotein IIb)

Trombocytmembranglykoprotein IIb

Trombocytmembran glykoprotein IIb är en integrin alfa-subenhet som heterodimerizes med INTEGRIN BETA3 för att blankett [publikationstyp] TROMBOCYT GLYCOPROTEIN GPIIB-IIIA COMPLEX. Det syntetiseras som en enda polypeptidkedja som sedan postranslationellt klyvs och bearbetas till två disulfidbundna underenheter av ungefär 18 och 110 kDa i storlek.

Förklaring på engelska

Platelet membrane glycoprotein IIb is an integrin alpha subunit that heterodimerizes with INTEGRIN BETA3 to form PLATELET GLYCOPROTEIN GPIIB-IIIA COMPLEX. It is synthesized as a single polypeptide chain which is then postranslationally cleaved and processed into two disulfide-linked subunits of approximately 18 and 110 kDa in size.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Antigens, CD41; CD41 Antigens; CD41 Cell Surface Antigen; GPalpha IIb; GP IIb; Membrane Glycoprotein IIb; Glycoprotein IIb, Membrane; Plasma Membrane Glycoprotein IIb; Integrin alpha IIb; Integrin alphaIIb; alphaIIb, Integrin; CD41 Antigen; Antigen, CD41; HUPL-ml Surface Antigen; Antigen, HUPL-ml Surface; HUPL ml Surface Antigen; Surface Antigen, HUPL-ml

Svensk term Trombocytmembranglykoprotein IIb
Synonym på svenska
Synonym på engelska Antigens, CD41; CD41 Antigens; CD41 Cell Surface Antigen; GPalpha IIb; GP IIb; Membrane Glycoprotein IIb; Glycoprotein IIb, Membrane; Plasma Membrane Glycoprotein IIb; Integrin alpha IIb; Integrin alphaIIb; alphaIIb, Integrin; CD41 Antigen; Antigen, CD41; HUPL-ml Surface Antigen; Antigen, HUPL-ml Surface; HUPL ml Surface Antigen; Surface Antigen, HUPL-ml
Engelsk term Platelet Membrane Glycoprotein IIb
MESH ID D040201

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.