Tromboxan A2, prostaglanding H2-receptorer (Receptors, Thromboxane A2, Prostaglandin H2)

Tromboxan A2, prostaglanding H2-receptorer

En underklass av eikosanoidreceptorer som har specificitet för TROMBOXAN A2 och PROSTAGLANDIN H2.

Förklaring på engelska

A subclass of eicosanoid receptors that have specificity for THROMBOXANE A2 and PROSTAGLANDIN H2.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Thromboxane A2, Prostaglandin H2 Receptors; TXA2-PGH2 Receptors; TXA2 PGH2 Receptors; Receptors, TXA2-PGH2; Receptors, TXA2 PGH2; Receptors, Thromboxane A2; Thromboxane A2 Receptor; Receptors, Prostaglandin H2; H2 Receptors, Prostaglandin; Prostaglandin H2 Receptors; PGH2 Receptors; Receptors, PGH2; Prostaglandin H2 Receptor; Receptor, Prostaglandin H2

Svensk term Tromboxan A2, prostaglanding H2-receptorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Thromboxane A2, Prostaglandin H2 Receptors; TXA2-PGH2 Receptors; TXA2 PGH2 Receptors; Receptors, TXA2-PGH2; Receptors, TXA2 PGH2; Receptors, Thromboxane A2; Thromboxane A2 Receptor; Receptors, Prostaglandin H2; H2 Receptors, Prostaglandin; Prostaglandin H2 Receptors; PGH2 Receptors; Receptors, PGH2; Prostaglandin H2 Receptor; Receptor, Prostaglandin H2
Engelsk term Receptors, Thromboxane A2, Prostaglandin H2
MESH ID D044244

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.