Tropisk sprue (Tropical Sprue)

Tropisk sprue

Ett kroniskt malabsorptionssyndrom, som huvudsakligen förekommer hos invånare i eller besökare i tropikerna eller subtroperna. Den misslyckade INTESTINALA ABSORPTIONEN av näringsämnen från tunntarmen resulterar i UNDERNÄRING och ANEMI som beror på FOLSYRA-brist.

Förklaring på engelska

A chronic malabsorption syndrome, occurring mainly in residents of or visitors to the tropics or subtropics. The failed INTESTINAL ABSORPTION of nutrients from the SMALL INTESTINE results in MALNUTRITION and ANEMIA that is due to FOLIC ACID deficiency.

Synonym, svenska: Tropisk sprue

Synonym, engelska: Tropical Sprue; Idiopathic Tropical Malabsorption Syndrome

Svensk term Tropisk sprue
Synonym på svenska Tropisk sprue
Synonym på engelska Tropical Sprue; Idiopathic Tropical Malabsorption Syndrome
Engelsk term Tropical Sprue
MESH ID D013182

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.