Tropism (Tropism)

Tropism

Den riktade tillväxt av en organism som svar på en yttre stimulans såsom ljus, beröring, eller gravitation. Tillväxt mot stimulansen är en positiv tropism; tillväxt bort från stimulansen är en negativ tropism. (Från Concise Ordbok [publikationstyp] of Biologi, 1990)

Förklaring på engelska

The directional growth of an organism in response to an external stimulus such as light, touch, or gravity. Growth towards the stimulus is a positive tropism; growth away from the stimulus is a negative tropism. (From Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tropisms

Svensk term Tropism
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tropisms
Engelsk term Tropism
MESH ID D018523

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.