Troponin C (Troponin C)

Troponin C

En TROPONIN komplex subenhet som binder kalcium och hjälper till att reglera kalciumberoende muskelsammandragning. Det finns två troponin C-subtyper: troponin C1 och C2. Troponin C1 är skelett- och hjärttyp medan troponin C2 är skelett typ. Troponin C1 är en BIOMARKÖR för skadade eller skadade HJÄRTMYOCYTER och mutationer i troponin C1-genen är associerade med FAMILJÄR HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI.

Förklaring på engelska

A TROPONIN complex subunit that binds calcium and help regulate calcium-dependent muscle contraction. There are two troponin C subtypes: troponin C1 and C2. Troponin C1 is skeletal and cardiac type whereas troponin C2 is skeletal type. Troponin C1 is a BIOMARKER for damaged or injured CARDIAC MYOCYTES and mutations in troponin C1 gene are associated with FAMILIAL HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Troponin-C; Troponin C1; Troponin C2

Svensk term Troponin C
Synonym på svenska
Synonym på engelska Troponin-C; Troponin C1; Troponin C2
Engelsk term Troponin C
MESH ID D019209

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.