Troponin I (Troponin I)

Troponin I

En TROPONIN-komplex subenhet som hämmar ACTOMYOSIN ATPASE-aktivitet och därigenom stör ACTIN och MYOSIN interaktionen. Det finns tre troponin I-subtyper: troponin I1, I2 och I3. Troponin I3 är hjärtspecifikt medan troponin I1 och I2 är skelettsubtyper. Troponin I3 är en BIOMARKÖR för skadade eller skadade HJÄRTMYOCYTER och mutationer i troponin I3-genen är associerade med FAMILJÄR HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI.

Förklaring på engelska

A TROPONIN complex subunit that inhibits ACTOMYOSIN ATPASE activity thereby disrupting ACTIN and MYOSIN interaction. There are three troponin I subtypes: troponin I1, I2 and I3. Troponin I3 is cardiac-specific whereas troponin I1 and I2 are skeletal subtypes. Troponin I3 is a BIOMARKER for damaged or injured CARDIAC MYOCYTES and mutations in troponin I3 gene are associated with FAMILIAL HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Troponin-I; Troponin I3; Troponin I2; Troponin I1

Svensk term Troponin I
Synonym på svenska
Synonym på engelska Troponin-I; Troponin I3; Troponin I2; Troponin I1
Engelsk term Troponin I
MESH ID D019210

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.