Tryckhållfasthet (Compressive Strength)

Tryckhållfasthet

Ett mått på det högsta tryck ett material kan tåla utan att svikta.

Förklaring på engelska

The maximum compression a material can withstand without failure. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed, p427)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compressive Strengths; Strength, Compressive; Strengths, Compressive

Svensk term Tryckhållfasthet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compressive Strengths; Strength, Compressive; Strengths, Compressive
Engelsk term Compressive Strength
MESH ID D019245

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.