Tumör escape (Tumor Escape)

Tumör escape

Tumörernas förmåga att undvika förstörelse av IMMUNSYSTEMET. Teorier om möjliga mekanismer genom vilka detta sker involverar både cellulär immunitet (IMMUNITET, CELLULÄR) och humoral immunitet (ANTIKROPPSBILDNING), och även costimulatoriska vägar relaterade till CD28-ANTIGENER och B7-1-ANTIGEN.

Förklaring på engelska

The ability of tumors to evade destruction by the IMMUNE SYSTEM. Theories concerning possible mechanisms by which this takes place involve both cellular immunity (IMMUNITY, CELLULAR) and humoral immunity (ANTIBODY FORMATION), and also costimulatory pathways related to CD28 ANTIGENS and B7-1 ANTIGEN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tumor Immune Evasion; Evasion, Tumor Immune; Evasions, Tumor Immune; Immune Evasions, Tumor; Tumor Immune Evasions; Immune Evasion, Tumor; Immune Escape, Tumor; Tumor Immune Escape

Svensk term Tumör escape
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tumor Immune Evasion; Evasion, Tumor Immune; Evasions, Tumor Immune; Immune Evasions, Tumor; Tumor Immune Evasions; Immune Evasion, Tumor; Immune Escape, Tumor; Tumor Immune Escape
Engelsk term Tumor Escape
MESH ID D019139

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.