Tumör rna (Neoplasm RNA)

Tumör rna

RNA närvarande i neoplastisk vävnad.

Förklaring på engelska

RNA present in neoplastic tissue.

Synonym, svenska: Tumör-RNA

Synonym, engelska: Neoplasm RNA

Svensk term Tumör rna
Synonym på svenska Tumör-RNA
Synonym på engelska Neoplasm RNA
Engelsk term Neoplasm RNA
MESH ID D012334

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.