Tumörer i svettkörtlar (Sweat Gland Neoplasms)

Tumörer i svettkörtlar

Ny, onormal vävnadstillväxt i svettkörtlarna.

Förklaring på engelska

New abnormal growth of tissue in the SWEAT GLANDS.

Synonym, svenska: Cancer i svettkörtlar

Synonym, engelska: Neoplasms, Sweat Gland; Neoplasm, Sweat Gland; Sweat Gland Neoplasm

Svensk term Tumörer i svettkörtlar
Synonym på svenska Cancer i svettkörtlar
Synonym på engelska Neoplasms, Sweat Gland; Neoplasm, Sweat Gland; Sweat Gland Neoplasm
Engelsk term Sweat Gland Neoplasms
MESH ID D013544

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.