Tumörer i talgkörtlar (Sebaceous Gland Neoplasms)

Tumörer i talgkörtlar

Ny, onormal vävnadstillväxt i talgkörtlarna.

Förklaring på engelska

New abnormal growth of tissue in the SEBACEOUS GLANDS.

Synonym, svenska: Cancer i talgkörtlar; Talgkörteltumörer

Synonym, engelska: Neoplasms, Sebaceous Gland; Neoplasm, Sebaceous Gland; Sebaceous Gland Neoplasm

Svensk term Tumörer i talgkörtlar
Synonym på svenska Cancer i talgkörtlar; Talgkörteltumörer
Synonym på engelska Neoplasms, Sebaceous Gland; Neoplasm, Sebaceous Gland; Sebaceous Gland Neoplasm
Engelsk term Sebaceous Gland Neoplasms
MESH ID D012626

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.