Tungspottkörtel (Sublingual Gland)

Tungspottkörtel

En spottkörtel på vardera sida i munnen under tungan.

Förklaring på engelska

A salivary gland on each side of the mouth below the TONGUE.

Synonym, svenska: Munbottensspottkörtel; Undertungsspottkörtel; Glandula sublingualis

Synonym, engelska: Gland, Sublingual; Glands, Sublingual; Sublingual Glands

Svensk term Tungspottkörtel
Synonym på svenska Munbottensspottkörtel; Undertungsspottkörtel; Glandula sublingualis
Synonym på engelska Gland, Sublingual; Glands, Sublingual; Sublingual Glands
Engelsk term Sublingual Gland
MESH ID D013361

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.