Tvålar (Soaps)

Tvålar

Natrium eller kaliumsalter av långkedjiga fettsyror Dessa tvättmedel erhålls genom kokning av naturliga oljor eller matfetter med kaustisk alkali. Natriumtvålar är hårdare och används som aktuella antiinfektionsmedel och fordon i piller och liniment; kaliumtvålar är mjuka, används som fordon för salvor och även som aktuella antimikrobiella medel.

Förklaring på engelska

Sodium or potassium salts of long chain fatty acids. These detergent substances are obtained by boiling natural oils or fats with caustic alkali. Sodium soaps are harder and are used as topical anti-infectives and vehicles in pills and liniments; potassium soaps are soft, used as vehicles for ointments and also as topical antimicrobials.

Synonym, svenska: Såpor; Tvållösning

Synonym, engelska: Soap; Soap Solution; Soap Solutions; Solution, Soap; Solutions, Soap

Svensk term Tvålar
Synonym på svenska Såpor; Tvållösning
Synonym på engelska Soap; Soap Solution; Soap Solutions; Solution, Soap; Solutions, Soap
Engelsk term Soaps
MESH ID D012915

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.