Tvärgående kolon (Transverse Colon)

Tvärgående kolon

Segmentet av tjocktarmen mellan stigande kolon och fallande kolon. Den passerar från HÖGER COLIC FLEXURE över BUKEN, svänger sedan skarpt vid vänster kolonböjning i den colon descendens.

Förklaring på engelska

The segment of LARGE INTESTINE between ASCENDING COLON and DESCENDING COLON. It passes from the RIGHT COLIC FLEXURE across the ABDOMEN, then turns sharply at the left colonic flexure into the descending colon.

Synonym, svenska: Colon transversum; Tvärgående tjocktarm; Vänster colonflexur

Synonym, engelska: Transverse Colon; Left Colic Flexure; Colic Flexure, Left; Splenic Flexure; Flexure, Splenic

Svensk term Tvärgående kolon
Synonym på svenska Colon transversum; Tvärgående tjocktarm; Vänster colonflexur
Synonym på engelska Transverse Colon; Left Colic Flexure; Colic Flexure, Left; Splenic Flexure; Flexure, Splenic
Engelsk term Transverse Colon
MESH ID D044684

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.