Tvärsnittsanatomi (Cross-Sectional Anatomy)

Tvärsnittsanatomi

Beskrivande anatomi baserad på tredimensionell avbildning av kroppen, dess organ och andra delar. Bilderna byggs upp av en rad datorproducerade tvärsnitt i tvärplanet, frontalplanet och sidoplanet.

Förklaring på engelska

Descriptive anatomy based on three-dimensional imaging (IMAGING, THREE-DIMENSIONAL) of the body, organs, and structures using a series of computer multiplane sections, displayed by transverse, coronal, and sagittal analyses. It is essential to accurate interpretation by the radiologist of such techniques as ultrasonic diagnosis, MAGNETIC RESONANCE IMAGING, and computed tomography (TOMOGRAPHY, X-RAY COMPUTED). (From Lane & Sharfaei, Modern Sectional Anatomy, 1992, Preface)

Synonym, svenska: Anatomi, tvärsnitt

Synonym, engelska: Anatomy, Cross Sectional; Sectional Anatomy; Anatomy, Sectional; Cross-Sectional Anatomy; Cross Sectional Anatomy

Svensk term Tvärsnittsanatomi
Synonym på svenska Anatomi, tvärsnitt
Synonym på engelska Anatomy, Cross Sectional; Sectional Anatomy; Anatomy, Sectional; Cross-Sectional Anatomy; Cross Sectional Anatomy
Engelsk term Cross-Sectional Anatomy
MESH ID D019412

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.