Tvättbjörnar (Raccoons)

Tvättbjörnar

Rovätare av släktet Procyon av familj PROCYONIDAE. Två subgenera och sju arter erkänns för närvarande. De sträcker sig från södra Kanada till Panama och finns på flera av de karibiska Öar.

Förklaring på engelska

Carnivores of the genus Procyon of the family PROCYONIDAE. Two subgenera and seven species are currently recognized. They range from southern Canada to Panama and are found in several of the Caribbean Islands.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Raccoon; Procyon; Procyons

Svensk term Tvättbjörnar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Raccoon; Procyon; Procyons
Engelsk term Raccoons
MESH ID D011821

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.