Tvillingstudie [Publikationstyp] (Twin Study)

Tvillingstudie [Publikationstyp]

Arbete som består av rapportering med hjälp av en metod för att upptäcka genetiska orsaker i mänskliga egenskaper och genetiska faktorer i beteende med tvillingar.

Förklaring på engelska

Work consisting of reporting using a method of detecting genetic causes in human traits and genetic factors in behavior using sets of twins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Twin Studies

Svensk term Tvillingstudie [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Twin Studies
Engelsk term Twin Study
MESH ID D018486

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.