Tymin-DNA-glykosylas (Thymine DNA Glycosylase)

Tymin-DNA-glykosylas

Ett enzym som avlägsnar THYMIN- och URACIL-baser som misspaired med GUANIN genom hydrolys av deras N-glykosidbindning. Dessa felspridade nukleotider uppträder vanligtvis genom hydrolytisk DEAMINERING av 5-METYLCYTOSIN till tymin.

Förklaring på engelska

An enzyme that removes THYMINE and URACIL bases mispaired with GUANINE through hydrolysis of their N-glycosidic bond. These mispaired nucleotides generally occur through the hydrolytic DEAMINATION of 5-METHYLCYTOSINE to thymine.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: DNA Glycosylase, Thymine; Glycosylase, Thymine DNA; Thymine Glycol Glycosylase; Glycol Glycosylase, Thymine; Glycosylase, Thymine Glycol; G-T Mismatch-Specific Thymine DNA Glycosylase; G T Mismatch Specific Thymine DNA Glycosylase; Thymine Glycol DNA Glycosylase

Svensk term Tymin-DNA-glykosylas
Synonym på svenska
Synonym på engelska DNA Glycosylase, Thymine; Glycosylase, Thymine DNA; Thymine Glycol Glycosylase; Glycol Glycosylase, Thymine; Glycosylase, Thymine Glycol; G-T Mismatch-Specific Thymine DNA Glycosylase; G T Mismatch Specific Thymine DNA Glycosylase; Thymine Glycol DNA Glycosylase
Engelsk term Thymine DNA Glycosylase
MESH ID D044502

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.