Tympanisk tensor (Tensor Tympani)

Tympanisk tensor

En kort muskel som uppstår från det faryngotympaniska röret (EUSTACHIAN TUBE) och sätter in i handtaget på MALLEUS. Denna muskel drar handtaget medialt och styr därmed spänningen och kroppsrörelse hos TYMPANISKT MEMBRAN.

Förklaring på engelska

A short muscle that arises from the pharyngotympanic tube (EUSTACHIAN TUBE) and inserts into the handle of the MALLEUS. This muscle pulls the handle medially thus controlling the tension and movement of TYMPANIC MEMBRANE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tensor Tympanus; Tympani, Tensor; Tympanus, Tensor

Svensk term Tympanisk tensor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tensor Tympanus; Tympani, Tensor; Tympanus, Tensor
Engelsk term Tensor Tympani
MESH ID D013719

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.