Tyngdkraftsförändring (Altered Gravity)

Tyngdkraftsförändring

En förändring, naturlig eller konstgjord, av tyngdkraften.

Förklaring på engelska

A change in, or manipulation of, gravitational force. This may be a natural or artificial effect.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gravity, Artificial; Artificial Gravity

Svensk term Tyngdkraftsförändring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gravity, Artificial; Artificial Gravity
Engelsk term Altered Gravity
MESH ID D018470

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.