Tyngdlöshetsimulering (Weightlessness Simulation)

Tyngdlöshetsimulering

Tillstånd under normal jordgravitation där tyngdkraften i sig inte faktiskt förändras men dess inflytande eller effekt kan modifieras och studeras. (Från ASGSB, Bull 1992, 5.2.:27)

Förklaring på engelska

Condition under normal Earth gravity where the force of gravity itself is not actually altered but its influence or effect may be modified and studied. (From ASGSB Bull 1992;5(2):27)

Synonym, svenska: Simulering av mikrogravitation; Simulering av tyngdlöshet; Tyngdlöshetsmodeller; Modeller av tyngdlöshet

Synonym, engelska: Simulation, Weightlessness; Microgravity Simulation; Simulation, Microgravity; Models, Weightlessness; Weightlessness Model; Weightlessness Models

Svensk term Tyngdlöshetsimulering
Synonym på svenska Simulering av mikrogravitation; Simulering av tyngdlöshet; Tyngdlöshetsmodeller; Modeller av tyngdlöshet
Synonym på engelska Simulation, Weightlessness; Microgravity Simulation; Simulation, Microgravity; Models, Weightlessness; Weightlessness Model; Weightlessness Models
Engelsk term Weightlessness Simulation
MESH ID D018474

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.