Tyngduppfattning (Gravity Sensing)

Tyngduppfattning

Förnimmelse av dragningskraft eller tyngd i en kroppsdel eller hos en organism (djur eller växt). Förnimmelsen kan vara direrkt eller indirekt, och kan eller kan inte utlösa en motreaktion.

Förklaring på engelska

Process whereby a cell, bodily structure, or organism (animal or plant) receives or detects a gravity stimulus. Gravity sensing plays an important role in the directional growth and development of an organism (GRAVITROPISM).

Synonym, svenska: Gravitationsperception; Tyngdperception

Synonym, engelska: Sensing, Gravity; Gravisensing; Gravity Perception; Perception, Gravity

Svensk term Tyngduppfattning
Synonym på svenska Gravitationsperception; Tyngdperception
Synonym på engelska Sensing, Gravity; Gravisensing; Gravity Perception; Perception, Gravity
Engelsk term Gravity Sensing
MESH ID D018466

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.